Bestilling/afhentning

Flaskerne lægges i en palle med pallerammer, der stilles gratis til rådighed af PH Flasker. En palle med pallerammer er en europa-palle, hvorpå der placeres
såkaldte pallerammer i takt med at der lægges flere og flere flasker i.

En europa-palle måler i grundplan 80 x 120 cm og en palleramme er ca. 20 cm i højden. Billedet til højre viser et eksempel med 4 pallerammer.

I dagligt sprogbrug anvendes forskellige ord om en palle med pallerammer. Benævnelser som blot ”pallen” eller ”pallerammerne” bruges ofte. I det følgende anvendes betegnelsen ”pallen”. Pallen skal placeres på et fast
underlag og adgangen til pallen skal ligeledes være et fast underlag. En palle med 7 eller 8 pallerammer indeholder omkring 600 flasker og har derfor en vægt
på ca. 400 kilo. Det faste underlag er derfor nødvendigt. Pallen afhentes af en PH Flasker egne lastbil hvorfor pallen bør placeres i rimelig afstand fra parkeringsmuligheder for lastbilen.

Som alternativ kan opstilles en 660 l cointainer .